+420 775 011 320
MenuMENU
Search

×
Popis

Ultimate je aditivum, které se přidává k tryskacímu médiu za účelem zlepšení tryskacího procesu, odstranění kontaminace tryskacího materiálu mastnotou, olejem, vazelínou a jinými prvky. Odstranění je efektivní a probíhá průběžně po celou dobu tryskacího procesu. Zároveň dochází k antikorozní ochraně bezprostředně po ukončení tryskání. Umožňuje tryskání bez použití čištění před tryskáním a následně umožňuje přechod na konečnou úpravu povrchu bez následného čištění po ukončení tryskání. Tím celý proces zjednodušuje, urychluje a zároveň umožňuje mít celý tryskací proces pod neustálou kontrolou, čímž se zlepšuje stabilita tryskání.

 
Použití:

  • Záleží na stupni znečištění média, dílů i stroje
  • Aditivum se jednoduše přidává do standardního tryskacího procesu a recyklace kovového abraziva. Například lze aditivum přidat přímo do toku abraziva v tryskací kabině nebo do zásobníku s tryskacím materiálem. Aditivum se neustále promíchává s tryskacím materiálem v přepravním a recyklačním systému. První výsledky jsou znatelné již po 15-30 minutách. Aditivum je zapotřebí přidávat v pravidelných intervalech.
Další pískovací materiály